Category Archives: Bpa

BPA kan være en god hjælp

Denne artikel omhandler BPA og hvad dette kan gøre for dig. I starten beskriver den hvilke opgaveformer du med fordel kan få varetaget via en BPA ordning, og beskriver hvordan dette kan være den rigtige løsning for dig. Det kan blandt andet blive lettere for dig at holde styr på de mere væsentlige opgaver, frem for at du skal varetage det mindre væsentlige opgaver der ikke er omsætningsgivende. I de to under emner gives der eksempler på hvordan sådan en BPA ordning f.eks. kunne tages i kraft og hvad dette ville betyde for dig. Mange opgaver kan blive varetaget ved at have en BPA ordning.